Contact details

Peter and Anita
Thistledo House B&B
Llanbister, Llandrindod Wells,
Powys, LD16TN
Phone: 01597 840313
Email: mail@thistledobandb.co.uk

Anita and Pete welcome you to Thistledo House B&B

Our lovely large River View Room has two double  beds with an en-suite shower room. From the comfortable sitting area you can look over to the spectacular views of the black mountains and the river Ithon.

We have two other large double rooms…

Deluxe Room:  Double bed with en-suite bathroom.
Luxury Room:  Double bed, single bed and use of a luxury bathroom.

All bedrooms enjoy contemporary furnishings, central heating, walk-in wardrobes and tea/coffee facilities. Our guests are also welcome to use the many features such the comfortable TV lounge, dining room, and our lovely garden we welcome guests from all walks of life and from all around the world.

We have private parking for cars, camper vans and motor bikes, and a garage for mountain bikes and wet weather clothing.  We are in the heart of Wales running from the Brecon Beacons National Park to the hills of Snowdonia.  Our local village is well worth a visit with its 14th century church 1000 feet above sea level, and a very friendly village pub serving real ale and home-cooked food.

The lakes, gorges and outstanding scenery of the Elan Valley are always popular, while walkers and mountain bikers love to explore the nearby black mountains and Radnor forest where the deer roam free.

Thistledo House B&B Tour

.

Welsh Version

Mae gan ein Hystafell Benigamp wely dwbl a gwely sengl gyda stafell ymolchi en-suite. O’r eisteddfa gysurus gallwch edrych dros y golygfeydd godidog o’r Mynyddoedd Duon ac Afon Eithon. Mae gyda ni ddwy stafell fawr arall….

Y Stafell Deluxe: Gwely Dwbl gyda stafell ymolchi en-suite

Y Stafell Foethus: Gwely dwbl gyda stafell ymolchi ei hunan

Mae gan bob stafell wely gelfi cyfoes, gwres canolog, wardrob mawr ac offer gwneud paned o de/goffi. Mae croeso i’n gwesteion ddefnyddio’r teledu yn y lolfa, y stafell fwyta, yr ardd hyfryd a’r stafell haul.

Mae gyda ni le barcio ar gyfer ceir, fans wersylla a beiciau modur a garej ar gyfer beiciau mynydd a dillad tywydd gwlyb. Rydyn ni yng nghalon Canolbarth Cymru yn ddigon agos ar Fannau Brycheiniog ac o fewn taith i Eryri. Mae ein pentre’ lleol yn werth ei weld gyda’i eglwys o’r bedwaredd ganrif ar ddeg mil o droedfeddi uwch lefel y môr, a thafarn wych sy’n gweini cwrw go iawn a bwyd cartref.

Mae cronfeydd dwr a golygfeydd Cwm Elan o fewn cyrraedd ac yn boblogaidd iawn gydag ymwelwyr a beicwyr mynydd yn hoff iawn o weld y Mynyddoedd Duon a Choedwig Maesyfed lle mae ceirw yn rhedeg yn rhydd.